FNA ובדיקת ביופסיה

גושים בצוואר יכולים להיות שפירים או ממאירים. למרות שבמרבית המקרים לא נשקפת סכנה לחיי המטופל, מיותר לקחת סיכון ולא לבדוק את הגוש.

לכן הופעה של גוש חדש מחייבת התייעצות עם מומחה לאף אוזן וגרון על מנת שיבדוק ובמקרה הצורך יעשה בדיקת ביופסיה כדי לאבחן מה מקור הגוש ומה מהותו.

בבדיקת ביופסיה נלקח חלק מהגוף לצורך הערכה פתולוגית. הבדיקה נעשית לרוב על ידי מחט או לפי הצורך בשיטות אחרות.

עוד על בדיקות ביופסיה לגושים בצוואר ניתן לקרוא באתר.